Ngày 01/10/2018 Trường THCS Hồ Đắc Kiện tổ chức lễ phát động tuần lễ học tập suốt đời có sự tham dự của UBND xã Hồ Đắc Kiện và đại diện các trường tiểu học trong xã

Phát biểu của hiệu trưởng phát động tuần lễ học tập suốt đời