Dự lễ tổng kết năm học 2018 - 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 của ngành giáo dục huyện Châu Thành.

Sáng ngày 29/08/2019, Ban giám hiệu tham gia Hội nghị tổng kết năm học 2018 - 2019, triển khia phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.

Tập thể nhà trường vinh dự được CT UBND tỉnh Sóc Trăng tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.