chuyên đề môn Lịch sử 9

Thầy Trần Văn Tân chịu trách nhiệm xây dựng và báo cáo chuyên đề môn Lịch sử lớp 8 theo sự phân công của lãnh đạo nhà trường.

được tổ chức lúc 7 giờ 30 ngày 23/11/2019.

6. ke hoach tc chuyen de Lich su.doc

6. chuyen de Lich su 8.doc