Tổ chức chuyên đề cấp trường môn Hóa học 9, năm học 2019 - 2020

Thực hiện vào sáng thứ bảy, ngày 09/11/2019. có 19 giáo viên bộ môn và đại diện Ban giám hiệu  tham dự .

File tài liệu đính kèm:  ke hoach tc chuyen de Hoa 9.doc