Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Hồ Đắc Kiện

Châu Thành - Sóc Trăng
02993879438
thcshodackien.pgdchauthanh.edu.vn